وقتی بغداد لرزید! به یاد خلبان شهید سرلشکرعباس دوران

به یاد شهید راه ایران سرلشکرعباس دوران «عباس دوران« سال ۱۳۲۹ در شهر شیراز دیده به جهان گشود. دوران کودکی، نوجوانی

بیشتر بخوانید