فرزین رحیمی، فعال ملی به دادگاه انقلاب تبریز احضار شد

بنا به گزارش منابع خبری، فرزین رحیمی، از فعالین ملی  شهر تبریز و دانشجوی کارشناسی کامپیوتر، به اتهام توهین به

بیشتر بخوانید