خارج کردن ایران از لیست لغو روادیدقرقیزستان بدلیل تولید ناخالص ملی کم

خارج کردن ایران از لیست لغو روادیدقرقیزستان بدلیل تولید ناخالص ملی کم   دولت قرقیزستان نام ایران را بدلیل سطح

بیشتر بخوانید