دریاچه ارومیه قرمز رنگ شد

جلبکی که هم اکنون موجب قرمز شدن آب دریاچه ارومیه شده در شوری حدود 400 میلی گرم در لیتر نمک شروع به رشد می‌کند و مواد ناشی از ترشح آن هم سمی است که موجب می‌شود باقی مانده آرتمیاها نیز در دریاچه از بین برود.

بیشتر بخوانید