حکم بازداشت جنایتکار لیبی به همراه دو دستیارش توسط دادگاه لاهه صادر شد

دادگاه بین المللی کیفری که مقر آن در لاهه هلند است  حکم بازداشت بین المللی معمر قذافی، رهبر لیبی،  سیف الاسلام یکی

بیشتر بخوانید