«خلخالی او را احتیاطن اعدام کرد» – بازخوانی گزارش شهادت دکتر عاملی تهرانی

بازخوانی گزارش شهادت دکتر عاملی تهرانی «خلخالی او را احتیاطن اعدام کرد» شراره سعیدی یکی از نام‌هایی که یادآور پان‌ایرانیست‌هاست،

بیشتر بخوانید