تجمع سیاسی تاکسی‌داران علیه دولت روحانی

نخستین تجمع «صنفی‌ـ‌سیاسی» علیه دولت حسن روحانی از سوی گروهی از تاکسی‌داران مقابل نهاد ریاست جمهوری و استانداری خراسان رضوی

بیشتر بخوانید

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در دیدار با اقوامشان: به ملت ایران سلام برسانید

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در دیدار با اقوامشان: به ملت ایران سلام برسانید      تعدادی از اقوام میرحسین

بیشتر بخوانید