عدم اعتماد دولت به آینده توافقنامه ژنو دلیل عقد قرارداد تهاتر نفت با روسیه میباشد

محمدرضا سبزعلی‌پور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در اولین نشست ماهانه

بیشتر بخوانید