معرفی کتاب «آذربایجان ترک نیست به قلم کیامهر فیروزی»

معرفی کتاب «آذربایجان ترک نیست به قلم کیامهر فیروزی»         عنوان کتاب: آذربایجان ترک نیست (ترک زبان

بیشتر بخوانید

معرفی کتاب: « آموزش دانش سیاسی _ مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی»

معرفی کتاب: « آموزش دانش سیاسی _ مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی»         نوشته: دکتر حسین

بیشتر بخوانید

معرفی کتاب “قومیت وقومیت گرایی در ایران؛افسانه و واقعیت” – نوشته دکتر حمید احمدی

 معرفی کتاب “قومیت وقومیت گرایی در ایران؛افسانه و واقعیت”           نویسنده: دکتر حمید احمدی ناشر: نشر

بیشتر بخوانید

معرفی کتاب: بحرین، یادی ار آن استانِ آشنای گمشده

معرفی کتاب: بحرین، یادی از آن استانِ آشنای گمشده        بحرین: یادی از آن استانِ آشنای گمشده نویسنده:

بیشتر بخوانید