شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج مهندس سید رضا کرمانی را به یک سال حبس تعزیری محکوم نمود

پیرو تماس تلفنی دفتر شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج روز یکشنبه مورخ 17/11/1389 سرور مهندس سید رضا کرمانی در

بیشتر بخوانید