شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج مهندس سید رضا کرمانی را به یک سال حبس تعزیری محکوم نمود

پیرو تماس تلفنی دفتر شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج روز یکشنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ سرور مهندس سید رضا کرمانی در

بیشتر بخوانید