دومین جلسه رسیدگی به پرونده وکالت نسرین ستوده برگزار نشد

به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی دومین جلسه‌ رسیدگی به پرونده ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده وکیل دربند

بیشتر بخوانید