نماینده کرد مجلس ترکیه: کردها همیشه در ایران آزادتر بوده اند

ناجی کوتلای، نماینده کرد مجلس ترکیه: کردها همیشه در ایران آزادتر بوده اند   دکتر ناجی کوتلای، از فعالان سیاسی

بیشتر بخوانید