گزارشی از ادامه سرکوب قومى تالشى ها در جمهورى آذربايجان

گزارشی از ادامه سرکوب قومى تالشى ها در جمهورى آذربايجان   خبرگزاری فرانسه در گزارشی از باکو می‌گوید دولت جمهورى

بیشتر بخوانید