زلزله شدید در افغانستان و پاکستان

زلزله ای شدید ساعت ۱۳:۴۱ امروز ۴ آبان به وقت کابل، افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان را لرزاند. این زلزله در

بیشتر بخوانید