بعد از انکار هولوکاست، احمدی‌نژاد یهودیت و مسیحیت را هم انکار کرد

بعد از انکار هولوکاست، احمدی‌نژاد یهودیت و مسیحیت را هم انکار کرد   محمود احمدی‌نژاد در ادامه اظهارات جنجالی‌اش امروز

بیشتر بخوانید