قطع همکاری وزرای کرد با دولت ائتلافی نوری مالکی

هوشیار زیباری می‌گوید اعضای کرد کابینه نوری مالکی همکاری خود را با دولت ائتلافی عراق پایان داده‌اند. این تصمیم پس

بیشتر بخوانید