پایگاه نظامی شناور آمریکا در آب های ساحلی بحرین، مستقر شد.

پایگاه نظامی شناور آمریکا در آب های ساحلی بحرین، مستقر شد.    جان کیلر فرمانده نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه

بیشتر بخوانید