نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد فروهرها جلوگیری کردند

زیتون- نیروهای امنیتی برای چندمین سال پیاپی از برگزاری مراسم سالگرد قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر جلوگیری کردند. پرستو

بیشتر بخوانید

ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت فروهر‌ها

نیروهای امنیتی همچون سالهای گذشته از برگزاری مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر جلوگیری به عمل آوردند. بنا به گزارش

بیشتر بخوانید

مخالفت با حضور فعالین سیاسی در مراسم یادبود “فروهر”ها

نیروهای امنیتی با حضور فعالین سیاسی و اجتماعی در منزل «فروهر»‌ها برای گرامیداشت یادبود آنان مخالفت کردند. پرستو فروهر خبر

بیشتر بخوانید