وزرای پیشنهادی کابینه افغانستان به مجلس معرفی شدند

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان هنگام معرفی وزیران پشنهادی گفت که افغانستان در وضعیت دشوار و حساسی قرار

بیشتر بخوانید