دیدار فعالین ملی با شاعر ملی مصطفی بادکوبه ای

عصر امروز یکشنبه ۱۲ تیر ماه  جمعی از فعالین سیاسی  با مصطفی بادکوبه ای دیدار کردند . در این دیدار

بیشتر بخوانید