مهندس رضا کرمانی شامگاه گذشته آزاد شد

مهندس رضا کرمانی از پیشکوتان حزب پان ایرانیست شامگاه گذشته با قرار وثیقه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد .
ایشان  ۱۹ دی ماه در منزل مسکونی خویش به همراه آرش کیخسروی،حجت کلاشی و شاهین زینعلی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان رجایی شهر منتقل شده بود.
مهندس کرمانی پیشتر در شهرهای خوزستان و اصفهان نیز بازداشت شده بود که برخی از پرونده های بازداشت ایشان همچنان باز می باشد.
لازم به ذکر است که شاهین زینعلی پس از بازداشت ۱۹ دی ماه از زندان رجایی شهر به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد تا دوره محکومیت دو سال نود و یک روزه خود را سپری نماید.

دیدگاه شما چیست؟