جان کرى :برجام معادله ای راهبردی را به نفع امریکا تغییر داد

جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در سخنانی با تاکید بر اینکه برجام معادله ای راهبردی را به نفع آمریکایی تغییر داد گفت: برجام تسهیل کننده برخی ارتباطات میان ما و دولت ایران شده است.

او همچنین افزوده است:

-تجارت با ایران فقط در برخی حوزه ها فعال شده است

-چندماه پیش تحریم های جدید علیه ایران اعمال کردیم.

-تحریم های ایران به علت حمایت از تروریست، نقض حقوق بشر و افزایش توان موشکی ادامه دارد.

این اظهارات در حالی صورت گرفته است که دولت حسن روحانی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای همواره تلاش داشته، توافق هسته‌ای میان ایران و غرب را یک توافق برد-برد ارزیابی کند و مردم ایران را در انتظار برداشته شدن همه تحریم‌ها و باز شدن مسیر تبادل اقتصادی با کشورهای غربی نگه دارد.

دیدگاه شما چیست؟