اظهارات وزیر اطلاعات در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب

“محمود علوی” وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی کشور در روز پنج‌شنبه سخنانی را بیان کرد که نشانده وضعیت برخی نهادهای امنیتی و نیز قوه قضاییه بود.
اشاره به وجود توهمات در دستگاه اطلاعاتی در سخنرانی های پیشین وی نیز نمود داشت که دوباره نیز تکرار شد.
علوی گفت با «توهمات» نمی‌شود «متعرض آرامش مردم» شد او اذعان کرد که در ایران گه‌گاه از اعمال مجرمانه «استفاده ابزاری» می‌شود و «استفاده ابزاری از اعمال مجرمانه برای برخورد با هدف‌های سیاسی» را «آسیبی جدی» دانست.
وزیر اطلاعات در این همایش از بازداشت‌هایی سخن به میان آورده که علت و زمینه آنها اتهام «جاسوسی» بوده اما در بررسی‌های وزارت اطلاعات این موارد اتهامی احراز نشده است. شاید بتوان اتهام های دیگری از جمله “ارتباط با دول متخاصم” را نیز به اتهام جاسوسی افزود، که هر از گاه در پرونده های مختلف به چشم می خورد.
شواهد و قرائن نشان می دهد خطاب علوی به اطلاعات سپاه و قوه قضائیه است که در چند سال اخیر فعال تر از پیش در پی احضار و پرونده سازی علیه فعالین سیاسی و اجتماعی هستند.

بخش دیگر سخنان وزیر اطلاعات موضوع تهدید «روانی» علیه قوه قضائیه بود. مساله فشارهای خارج از این نهاد قضاوت برای صدور حکم و یا اعمال نظر در برخی پرونده های خاص که این امر برای فعالین عرصه سیاست و اجتماع ناآشنا نیست.
وزیر اطلاعات سخنان آشکارا از «وادار کردن دستگاه قضا به صدور احکام دلخواه» سخن به میان آورد. موضوعی که جایگاه قوه قضائیه را در اذهان عمومی به شدت مخدوش کرده است.

وقتی بالاترین فرد یک نهاد امنیتی می گوید «هیچ فرد حقیقی و حقوقی، حتی دستگاه‌های حاکمیتی حق ندارند دستگاه قضا و قضات را تحت فشار قرار دهند» و «باید احکام صادره خداپسندانه و شرعی باشد و از دایره عدالت خارج نشود.» با توجه به اشراف کامل اطلاعاتی وی تایید تلویحی وجود این مسایل خلاف عدالت است. مسایلی که بیان آنها از سوی مخالفین یا منتقدان نظام حاکم ممکن است مجازات سختی در پی داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.