صندق‌بین‌المللی‌پول:بدتر‌شدن‌رتبه‌ایران‌به‌لحاظ‌بیکاری

بررسی جدیدترین آمار صندوق بین‌المللی پول از میزان بیکاری در کشورهای جهان نشان می‌دهد که رتبه ایران در این آمار بدتر شده و به لحاظ بیکاری هنوز نتوانسته به جایگاه پیش از دولت یازدهم بازگردد و طی سال‌های 2013 تا 2016 (1392 تا 1395) 7 پله نزول کرده است.

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری ایران در سال 2016 به 11.28 درصد افزایش خواهد یافت. در عین حال، رتبه کشور به لحاظ بیکاری در جهان نسبت به سال گذشته 2 پله نزول کرده است و هنوز نتوانسته به جایگاه 3 سال گذشته یعنی در سال 2013 برابر با سال 1392 پیش از آغاز به کار دولت یازدهم بازگردد.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال2013 برابر با 10.4 درصد، در سال 2014 برابر با 10.6 در سال 2015 برابر با 10.8 درصد و در سال 2016 برابر با 11.28 درصد برآورد شده است.
بر این اساس، ایران در سال 2016 بیست و دومین کشوری است که نرخ بالای بیکاری در آن وجود دارد.

تلنگر قابل توجه مسوولینی که عدد و رقم می دهند. معاون اول دولت هم چند روز پیش خروج از رکود 10 هزار واحد صنعتی را اعلام کرد!!! هر چند برخی مسوولان نظام آمارهای جهانی از وضعیت نابسامان ایران را سیاه نمایی می دانند اما خودشان نیز در ارایه آمارهای مضحک داخلی دچار سفیدنمایی بیش از حد شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *