دادگاه مهندس رضا کرمانی و فرهاد باغبانی برگزار گردید

جلسه رسیدگی به پرونده سروران مهندس رضا کرمانی و فرهاد باغبانی در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی کیاستی  روز ۱۶ فروردین برگزار گردید.
این جلسه  برای رسیدگی به اتهام سرور مهندس رضا کرمانی جهت  تبلیغ علیه نظام و سرور فرهاد باغبانی به اتهام عضویت در حزب پان ایرانیست و تبلیغ علیه نظام تشکیل شده بود.
لازم به ذکراست سرور مهندس کرمانی با ۷۶ سال سن در چندین شهر از جمله اصفهان و کرج نیز پرونده های مفتوحی دارد و چندی پیش به همراه سرور فرهاد باغبانی و یاران دیگر پان ایرانیست در مراسم بزرگداشت سرور میرانی بازداشت شده بودند.

دیدگاه شما چیست؟