وقتی‌قالیباف ‌رانت‌و فساد‌ را توجیه میکند

جناب قالیباف در سخنان دیروز خود در جلسه شورای شهر شاخه ی نوینی از دروغگویی و وقاحت را بروی افکار عمومی گشودند.
اول که به نقل از دادستان کشور گفت هیچ تخلف و جرمی در واگذاری های املاک در تعاونی ها اتفاق نیافتاد!!!
اگر تخلف و جرمی اتفاق نیافتاد پس دلیل ابطال ۴۵ مورد از واگذاری ها چه بود!؟
البته خود ایشان در تناقضى آشکار در بخش بعدى اظهاراتش به این ۴۵ مورد پرداخت اما اشکال این واگذارى ها را داراى ماهیت شکلى و اشکال آیین نامه اى دانست نه تخلف و جرمى خلاف قانون!
بطور مثال بر اساس آیین نامه، شهردارى اختیار دارد تا در قالب و پوشش تعاونى ها، زمین هایى را به کارمندان شهردارى که عضو این تعاونیها هستند واگذار کند مشروط به اینکه خود این کارمندان، همسران و افراد تحت تکلف شان، ملک و زمینى نداشته باشند!
حالا شهردارى تهران برخلاف این آیین نامه املاکى را به افرادى که نه کارمند شهردارى تهران بودند و نه حتى عضو این تعاونى ها با ثمن بخس واگذار کرده!
البته این اقدام تخلف و جرم و رانتخوارى و غارت بیت المال نام ندارد بلکه تنها یک سوءتفاهم آیین نامه ایست!
نکته جالب تر اینکه نه در سخنان قالیباف و نه حتى در اظهارات دادستان به آن نپرداخته شده اینست که مطابق با قانون تعاونیهاى مسکن، تنها افرادى میتوانند از این مزایا بهره ببرند که نه خود، نه همسر و نه حتى افراد تحت تکلفشان هیچ ملک و زمینى به نامشان نباشد!
در بین اسامى افرادى که مشمول این واگذارى ها قرار گرفتند اساسى مدیران ارشد و شهرداران بخش هاى بیست و چندگانه تهران و معاونانشان به چشم مى خورد، چطور باور کنیم که این افراد در طی ٣٨ سال عمر بابرکت نظام مقدس جمهورى اسلامى که عمدتا جز مدیران وکارمندان دولت بودند هیچکدام صاحب خانه ای نشده بودند!؟

دیدگاه شما چیست؟