بیانیه حزب پان‌ایرانیست در سالروز بنیاد‌ مکتب پان ایرانیسم

بنام خداوند جان و خرد

پاینده ایران

بیانه:
امسال نیز به رسم هر ساله اندامان حزب پان ایرانیست و دوستان و علاقمندان به بزرگی و سرافرازی میهن قصد داشتند سالروز بنیاد مکتب پان‌ایرانیسم را در دفتر حزب پایگاه پندار گرامی بدارند.
هر ساله این مراسم با انواع کارشکنی‌ها و اشکال تراشی‌ها از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی مواجه و سروران به روش‌های گوناگون از حضور در آن منع می‌شوند، اما با پایمردی و ایستادگی اندامان حزب همواره این مراسم با شکوه هر چه بیشتر برگزار شده است.
امسال نیز حاکمیت با احضار و تهدید مسئولین حزبی قصد ممانعت از برگزاری مراسم بزرگداشت را داشت و از آنجا که می‌دانست تهدید بی اثر است دست بکار شده و با بسیج همه جانبه نیروهای عملیاتی و کسب دستور قضایی مبنی بر بازداشت و برخورد با شرکت کنندگان مانع ورود میهمانان به محل برگزاری مراسم گردید. اما غافل از اینکه فکر ملی و ایرانخواهی علی رغم همه کوششهایی که برای نابودی آن شده در جامعه شکوفه زده و رو به گسترش است.
مردم به تاریخ و هویت خود علاقمند شده و احترام می گذارند؛ مقدمات یک بیداری و نوزایش ملی فراهم آمده و ملت ایران سقف کوتاه حاکم را شایسته قامت تاریخی خود نمی‌دانند و پوسته آن را مانع از بالیدن خود می‌بینند. در همه جا این بیداری ملی دیده می‌شود؛ بجای فهم و احترام به این نیروی زاینده ملی، نیروهای حاکم برای به بند کشیدن این نیروی پیش رونده و بیداری می‌کوشند.
ممانعت از گردهمایی‌های ملی و در آمدن به زیر پرچم فتح قله افتخار آینده چیزی جز تقلاهای رقت انگیز نیروهای حاکم نیست که دستاوردهایشان همه آن چیزیست که خود هیات حاکمه توان و اشتیاقی برای دفاع از آن ندارد.
حزب پان ایرانیست اینگونه اقدامات خلاف قانون و ضد ملی از سوی هیات حاکمه را محکوم کرده و آن را نشانی از نا آگاهی ایشان از الزامات حکومت بر ملت بزرگ ایران می‌داند. در حالیکه اندیشه‌های ضد ملی و برآیند طرح‌های تجزیه کشور که پیش از این از زبان دشمنان قسم خورده ایران عزیز شنیده می‌شد اینک آزادانه از تریبون‌های رسمی مقامات حاکمیتی شنیده می‌شود و کارگزارانی از حاکمیت را تبدیل به عمله بیگانه نموده، نشست وطن خواهان و میهن پرستان که زندگی خود را وقف بزرگی و عظمت ایران نموده‌اند تحمل نشده و با یورش مواجه می‌شود.
اینگونه اقدامات و برخوردهای غیر قانونی ضمن اینکه در تاریخ ثبت شده و برگی زرین در مبارزات میهن پرستانه حزب پان ایرانیست است مسئولیت اندامان حزب را در پاسداری از میهنی که اینچنین گرفتار اندیشه‌های ضد ملی است دو چندان می‌نماید.

پاینده ایران
حزب پان‌ایرانیست
۱۶ شهریورماه ۱۳۹۶

دیدگاه شما چیست؟