حقوق‌هایی بابت کار نکرده، مدل جدید فساد در نظام مقدس اسلامی انقلابی

مجید فراهانی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با اشاره به جزییات الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه ساماندهی نیروی انسانی که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه طراحی شده است، گفت: «در حال حاضر ۷۰ هزار نیروی استخدامی برای ۱۸ هزار پست سازمانی وجود دارد که براین اساس بیش از ۳ برابر پست‌های سازمانی، در شهرداری نیروی انسانی جذب شده است.»

وی با بیان اینکه ۱۳۰ هزار فیش حقوقی ماهانه در شهرداری صادر می‌شود گفت: «ما به‌ تفاوت عدد موجود فی‌مابین ۷۰ هزار نیروی انسانی و ۱۳۰ هزار فیش صادره، متعلق به کارگران پیمانکاران است که شهرداری برای اطمینان از پرداخت حقوق کارگران، مستقیما به حساب آنها واریز می‌کند.»

اوایل مهرماه نیز خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک، از وجود ۱۳۵ هزار فیش حقوقی صادره در شهردای تهران خبر داد. علیخانی گفته بود اگر میانگین حقوق ۴ میلیون تومان حساب شود ضرب در ۱۳۵ هزار نفر در کل چیزی حدود ۵۴۰ میلیارد تومان؛ شهرداری در ماه حقوق می‌دهد. یعنی شهرداری در ماه بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد تومان حقوق می‌دهد.

اکنون مجید فراهانی نیز از وجود ۴۰۰۰ نیروی حقوق‌بگیر در شرکت متروی تهران خبر داد که هیچ کاری نمی‌کنند و مسئولیتی نیز ندارند. او با بیان اینکه متاسفانه در شهرداری با پدیده «کارمندان بیکار» مواجه هستیم، افزود: «این افراد صبح به صبح کارت زده و حقوق دریافت می‌کنند، اما بهره‌وری و ارزش افزوده‌ای برای شهرداری ندارند. به عنوان مثال در برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری با این پدیده مواجه هستیم که به طور مشخص در مترو ۴۰۰۰ نیروی مازاد وجود دارد که به آنها لقب کارمندان بیکار را داده‌اند که فعالیت مشخصی ندارند و تنها حقوق می‌گیرند.»

دیدگاه شما چیست؟