حقوق‌هایی بابت کار نکرده، مدل جدید فساد در نظام مقدس اسلامی انقلابی

مجید فراهانی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با اشاره به جزییات الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه ساماندهی نیروی انسانی که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه طراحی شده است، گفت: «در حال حاضر 70 هزار نیروی استخدامی برای 18 هزار پست سازمانی وجود دارد که براین اساس بیش از 3 برابر پست‌های سازمانی، در شهرداری نیروی انسانی جذب شده است.»

وی با بیان اینکه 130 هزار فیش حقوقی ماهانه در شهرداری صادر می‌شود گفت: «ما به‌ تفاوت عدد موجود فی‌مابین 70 هزار نیروی انسانی و 130 هزار فیش صادره، متعلق به کارگران پیمانکاران است که شهرداری برای اطمینان از پرداخت حقوق کارگران، مستقیما به حساب آنها واریز می‌کند.»

اوایل مهرماه نیز خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد علیخانی، عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک، از وجود 135 هزار فیش حقوقی صادره در شهردای تهران خبر داد. علیخانی گفته بود اگر میانگین حقوق ۴ میلیون تومان حساب شود ضرب در 135 هزار نفر در کل چیزی حدود 540 میلیارد تومان؛ شهرداری در ماه حقوق می‌دهد. یعنی شهرداری در ماه بین 500 الی 600 میلیارد تومان حقوق می‌دهد.

اکنون مجید فراهانی نیز از وجود 4000 نیروی حقوق‌بگیر در شرکت متروی تهران خبر داد که هیچ کاری نمی‌کنند و مسئولیتی نیز ندارند. او با بیان اینکه متاسفانه در شهرداری با پدیده «کارمندان بیکار» مواجه هستیم، افزود: «این افراد صبح به صبح کارت زده و حقوق دریافت می‌کنند، اما بهره‌وری و ارزش افزوده‌ای برای شهرداری ندارند. به عنوان مثال در برخی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری با این پدیده مواجه هستیم که به طور مشخص در مترو 4000 نیروی مازاد وجود دارد که به آنها لقب کارمندان بیکار را داده‌اند که فعالیت مشخصی ندارند و تنها حقوق می‌گیرند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.