بی خبری از وضعیت ملی گرا های اعتصاب کننده در اوین

در حالیکه ۸ روز از اعتصاب غذای شاهین زینعلی از اعضای حزب پان ایرانیست به همراه پیمان عارف ،آرش صادقی و جواد علیخانی می گذرد هیچ خبری مبنی بر وضعیت جسمانی این دانشجویان ملی گرای در بند نیست.

این چهار دانشجو  چندی پیش در اعتراض به وضعیت  درگذشت هاله سحابی فرزند عزت الله سحابی دست به اعتصاب غذا زدند .شایان ذکر است که مهدی خدایی و احمد شاه رضایی نیز از ۱۸ خرداد ماه به این اعتصاب غذا پیوسته اند.

پیشتر هدی صابر و دلیر ثانی نیز از ۱۲ خرداد دست به اعتصاب غذا زده بودند.این ۴ دانشجوی ملی گرای در بند با صدور بیانیه ای که پیشتر منتشر شد خواستار رسیدگی به علت مرگ هاله سحابی شده بودند.لازم به ذکر است که تا کنون از وضعیت جسمانی اعتصاب کنندگان هیچ خبری در دست نیست که این امر خود موجبات نگرانی عمیق خانواده های آنان را فراهم کرده است

دیدگاه شما چیست؟