آلودگی دریای مازندران و تهدید جدی زیست آبزیان

«دکتر کریم ثابت رفتار»،عضو گروه آبزی‌پروری آمایش سرزمین گیلان، گفت: «با آلودگی‌هایی که به دریای مازندران سرازیر است، این دریا، هر روز شمار بالایی از آبزیان گوناگون مانند ماهیان خاویاری و فک مازندران را از دست می‌دهد.»
به گزارش ایسنا و بنابر سخنان دکتر کریم ثابت‌رفتار، وجود منابع نفت و گاز که نمی‌دانیم آیا این منابع فرصت است یا چالش؛ همچنین ساخت و سازها، برداشت‌های کارشناسی نشده، صیدهای بی‌رویه، ریزش پس‌آب‌ها و… اکوسیستم ارزشمند دریای مازندران را با نابودی روبه‌رو کرده است.
او گفت: «تاکنون به مبارزه با آلودگی زیست‌بوم مازندران کمتر پرداخته شده است و بیشتر توافق‌های کشورهای کناره‌ی آن برای مبارزه با این آلودگی‌ها به اجرا درنیامده است.»
« مهندس اکبرزاده»، معاون زیست‌بوم دریایی حفاظت زیست گیلان نیز نگهداری از این دریاچه را یکی از خویشکاری‌های‌(:وظایف) بزرگ سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور برخواند و گفت: «افزایش آگاهی‌های همگانی زیست محیطی مازندران و جلب همکاری‌های مردمی در پیش‌گیری از گسترش ریزش آلودگی‌، می‌تواند به این دریاچه کمک کند.»
وی افزود: «در گیلان ۱۸ رودخانه‌ی استان در برخورد با دریا، آلودگی‌های خود را به مازندران می‌ریزند که باید هر چه زودتر کارهایی در این‌باره انجام گیرد.»
برپایه‌ی گفته‌های کارشناسان زیست‌بوم، مازندران از همه سو آسیب می‌بیند، از پس‌آب کارخانه‌ها، آلودگی‌های نفتی، مواد زاید و ماهیگیران گرفته تا مردمی که برای خوش‌گذرانی در کرانه‌ی زیبای آن، از این دریا، سود می‌برند.

دیدگاه شما چیست؟