زاینده رود زنده شد

به گزارش تابناک باز شدن دریچه های سد زاینده رود در روز شنبه هفته جاری،جریان آب بستر این رودخانه در نواحی شهر اصفهان را سیراب کرد و شور و نشاط خاصی در شهر اصفهان برپاست.بسیاری از شهروندان اصفهانی بدنبال آب جاری شده در بستر این رودخانه به شادمانی می پردازند.

 

 

زاینده رود

زاینده رود
زاینده رود

دیدگاه شما چیست؟