بی توجهی به میادین مشترک انرژی;اینبار میدان نفت و گاز سلمان

به گزارش ایسنا در حالی تولید گاز از میدان سلمان با تاخیر روبه رو است که سه چهارم از مخزن میدان سلمان متعلق به ایران و یک چهارم آن در اختیار امارات است، اما با وجود سهم اندک امارات، این کشور حسابی با ابوالبوخوش(نام میدان سلمان در امارات) خوش می‌گذراند.
چرا که به گفته مسوولان ایرانی، هم اکنون امارات روزانه ۶۴۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت می‌کند و سهم ایران بعد از سال‌ها تلاشی که می‌گویند انجام شده برابر با صفر است.
خبرها حاکی است که تاسیسات و خطوط لوله میدان سلمان به دلیل عدم نگهداری بدون جاری شدن حداقل نفت یا گازی در حال پوسیده شدن است و تا کنون تصمیم مشخصی در این زمینه گرفته نشده است.

همچنین طرح تعویض و تعمیر خط لوله سکوی سیری به طول ۱۵۰ کیلومتر که به صورت EPCF در اسفند ۸۹ واگذار شده بود و باید باید هفت ماه تکمیل و در شهریور ۹۰ تحویل داده می‌شد به دلیل خارج شدن این موضوع از دستور هیات مدیره شرکت نفت هم اکنون متوقف شده است.
میادین مشترک نفت و گاز کشور که به شکلی باور نکردنی منابع انرژی ایران را در اختیار کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار داده می بایست از دغده های اصلی مسولان این امر باشد که متاسفانه بر عکس این روند را شاهد هستیم.
به عبارتی از سویی قطر با برداشت چندین برابری از منابع گازی ایران و از سویی دیگر امارات با استخراج سهم ایران از میدان سلمان در حال غارت این منابع انرژی هستند.

دیدگاه شما چیست؟