یادی از ۲۵ آبان سالروز شهادت سردار هفت کشور

در ۲۵ آبان سالروز شهادت سردار ملی، ستارخان، یاد آن بزرگ مرد تاریخ ایران را گرامی می داریم.

دیدگاه شما چیست؟