حزب حاكم “روسیه واحد” با ریزش شدید آرای انتخاباتی مواجه شد

به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز ششمین انتخابات دومای روسیه درحالی به پایان رسید كه حزب حاكم موفق شد’روسیه واحد’ تنها ۴۶ درصد آرا را به دست آورده و با ریزش غیرمنتظره آرا مواجه شود.
به گزارش ایرنا به نقل از كانال تلویزیونی روسی زبان ‘ار.ب.كا’،هرچندكه درهفته های اخیر نتایج نظرسنجی ها از كاهش آرای حزب روسیه واحد خبرداده بودند، اما ریزش آرا تا این سطح غیرمنتظره بود.
برپایه این گزارش،حزب حاكم روسیه واحد در دوره قبلی انتخابات دوما در سال ۲۰۰۷ موفق به كسب بیش از ۵۸ درصد آزای رای دهندگان شده بود. گزارش مزبور حاكی است: به این ترتیب پیش بینی می شود حزب حاكم روسیه واحد كه در دوره پنجم دومای روسیه با داشتن ۳۱۵ كرسی اكثریت مطلق را در اختیار داشت، در مجلس جدید آن را از دست خواهد داد.
بر اساس نتایج نظرسنج مركز مطالعه افكار عمومی روسیه، سه حزب ‘كمونیست روسیه’ ، ‘لیبرال دمكرات’ و ‘روسیه عادل’ با كسب حدنصاب هفت درصد آرا به دوما راه می یابند. این احزاب به ترتیب ۸/۱۹ درصد، ۸/۱۲ درصد و ۴۲/۱۱ درصد آرا را به دست می آورند. نتایج این نظرسنجی همچنین حاكی است كه آرای ماخوذه سه حزب دیگر شامل ‘یابلوكا’ ، ‘میهن پرستان’ و ‘راستگرا’ به حد نصاب مذكور نمی رسند و از ورود به دومای روسیه محروم می شوند.

رأی‌گیری ششمین انتخابات دومای روسیه (مجلس سفلی پارلمان) برای انتخاب ۴۵۰ نماینده مجلس قانونگذاری برای پنج سال آینده بپایان رسید و شمارش آرا حوزه های رای گیری آغاز شده است.

شمار واجدان شرایط رای دادن، حدود ۱۱۰ میلیون شهروند روس اعلام شده كه یك میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنان مقیم خارج هستند.

بیش از ۶۵۰ ناظر از مجمع پارلمانی شورای اروپا، سازمان امنیت و همكاری اروپا، مجمع پارلمانی جامعه همسود و چند سازمان بین المللی دیگر برای نظارت بر برگزاری انتخابات به روسیه دعوت شده اند.

رای گیری انتخابات دومای روسیه، ساعت ۲۰ پایان می یابد و با بسته شدن درهای حوزه های انتخابیه، شمارش آرا آغاز می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.