حزب حاکم “روسیه واحد” با ریزش شدید آرای انتخاباتی مواجه شد

به گزارش بنیاد مطالعات قفقاز ششمین انتخابات دومای روسیه درحالی به پایان رسید که حزب حاکم موفق شد’روسیه واحد’ تنها ۴۶ درصد آرا را به دست آورده و با ریزش غیرمنتظره آرا مواجه شود.
به گزارش ایرنا به نقل از کانال تلویزیونی روسی زبان ‘ار.ب.کا’،هرچندکه درهفته های اخیر نتایج نظرسنجی ها از کاهش آرای حزب روسیه واحد خبرداده بودند، اما ریزش آرا تا این سطح غیرمنتظره بود.
برپایه این گزارش،حزب حاکم روسیه واحد در دوره قبلی انتخابات دوما در سال ۲۰۰۷ موفق به کسب بیش از ۵۸ درصد آزای رای دهندگان شده بود. گزارش مزبور حاکی است: به این ترتیب پیش بینی می شود حزب حاکم روسیه واحد که در دوره پنجم دومای روسیه با داشتن ۳۱۵ کرسی اکثریت مطلق را در اختیار داشت، در مجلس جدید آن را از دست خواهد داد.
بر اساس نتایج نظرسنج مرکز مطالعه افکار عمومی روسیه، سه حزب ‘کمونیست روسیه’ ، ‘لیبرال دمکرات’ و ‘روسیه عادل’ با کسب حدنصاب هفت درصد آرا به دوما راه می یابند. این احزاب به ترتیب ۸/۱۹ درصد، ۸/۱۲ درصد و ۴۲/۱۱ درصد آرا را به دست می آورند. نتایج این نظرسنجی همچنین حاکی است که آرای ماخوذه سه حزب دیگر شامل ‘یابلوکا’ ، ‘میهن پرستان’ و ‘راستگرا’ به حد نصاب مذکور نمی رسند و از ورود به دومای روسیه محروم می شوند.

رأی‌گیری ششمین انتخابات دومای روسیه (مجلس سفلی پارلمان) برای انتخاب ۴۵۰ نماینده مجلس قانونگذاری برای پنج سال آینده بپایان رسید و شمارش آرا حوزه های رای گیری آغاز شده است.

شمار واجدان شرایط رای دادن، حدود ۱۱۰ میلیون شهروند روس اعلام شده که یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنان مقیم خارج هستند.

بیش از ۶۵۰ ناظر از مجمع پارلمانی شورای اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، مجمع پارلمانی جامعه همسود و چند سازمان بین المللی دیگر برای نظارت بر برگزاری انتخابات به روسیه دعوت شده اند.

رای گیری انتخابات دومای روسیه، ساعت ۲۰ پایان می یابد و با بسته شدن درهای حوزه های انتخابیه، شمارش آرا آغاز می شود.

دیدگاه شما چیست؟