کوشانی ها ” تورک ” بودند ؟!

کوشانی ها ” تورک ” بودند ؟!

 

یک بیماری بسیار خطرناک و مزمن نژاد پرستی در میان شماری از هموطنان ما به شکل عقده های سرطانی رشد کرده است که هرچه را در زمین و زمان می بینند به چشم شان ” تورک ” جلوه می کند !
ایشان در سخنان و نوشتار های خویش نرمک نرمک ، بدون آن که کسی درست متوجه شود ، با نیرنگ های خاص ، واژۀ ” تورک ” را در کنار نام هرکس و هرچیز می چسپانند.

یکی از همین آقایان ، چند تصویر از مجسمه های موجود در موزیم ملی اوغانستان را که به دوران کوشان شاهان تعلق دارند ، در وبسایتی نشر کرده است ، با این عنوان : ” تمدن تورکان کوشانی ” !

در مجسمه های دوران کوشانی که در موزیم کابل موجود استند ، کسی ننوشته است که این ها از دوران ” تورکان” کوشانی می باشند . کوشانی ها به هیچ صورت ” تورک ” نبودند و مجسمه های بودایی هیچ ربطی به ” تورک ” ندارد !
اسناد تاریخی بی شماری در دست است که تخیل ” تورک ” بودن کوشانی ها را به طور قطعی باطل می سازد . از آن جمله سند انکار ناپذیر ” کتیبه رباتک ” برای یکبار و همیش ، بر خیال ” تورک ” بودن کوشانی ها خط درشت بطلان می کشد . در آن کتیبه ، هویت قومی کوشانی ها به روشنی بیان شده است که هیچ جای شک و تردید را باقی نمی گذارد . در “کتیبۀ رباتک ” ( رباتک در غرب سرخ کوتل ولایت بغلان )، کنیشکا شاهنشاۀ بزرگ کوشانی خود را ” آریایی ” و ” شهریار آریانا ” خوانده است .

آقای داکتر صاحب نظر مرادی ، نویسندۀ توانای کشور ما ، در کتاب ” بدخشان در تاریخ ” به گونه ای علمی به این جستار پرداخته است و روشن ساخته است که نظریۀ تورک پنداشتن کوشانی ها پایۀ علمی ندارد . آقای مرادی پس از بررسی کتیبۀ رباتک و اثبات هویت قومی کوشانی ها، چین می نویسد :

((به گفتۀ معروف ” با پیدایش آب تیمم باطل میشود ” و دیگر نبایست فرضیه های موهوم به جای اسناد و مدارک مبرهن تاریخی قرار داده شوند و کوشانیان باز هم در بستر توهمات و فرضیات گذشته هویت قومی و نژادی بخشیده شوند )) . ( کتاب ” بدخشان در تاریخ “،چاپ کابل ، 1389، ص- 204).

دانش نوین تاریخ ، مردم شناسی ، باستان شناسی و دیگر دانش های امروزی که در جستار هویت مردمان گوناگون بحث می کنند ، تا آنجایی که به حوزۀ تمدنی و فرهنگی ما تعلق می گیرد ، تورانی ها ، کوشانی ها ، یفتلی ها و دیگران را که پان تورکیست ها به ناحق و بدون مدارک معتبر ، تنها برپایۀ برخی فرضیه های موهوم ، ” تورک ” قلمداد می کنند ، تورک ندانسته بلکه به حیث مردمان غیر تورک و غیر عرب می شناسند.

ما نمی خواهیم که با کسی بر سر این مسایل درگیر کشمکش شوییم . اما دروغ گفتن و جعل کردن و در چشم مردم درآمدن هم از خود حد و حدودی دارد .

 

منبع: تاجیکم

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.