حکم شلاق و زندان امید دهدار زاده فعال پان ایرانیست خوزستانی تایید شد.

محکومیت امید دهدارزاده از اعضای حزب پان ایرانیست خوزستان در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفت. در این حکم وی به ۶ ماه حبس تعلیقی، ۷۵ ضربه شلاق و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

دادگاه بدوی امید دهدارزاده اردی بهشت ماه امسال در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی رسولی برگزار گردید و اتهاماتی از قبیل درگیری با مامورین امنیتی- توهین به مسوولان نظام – عضویت در حزب غیر قانونی موسوم به پان ایرانیست – پخش جزوات تحریک آمیز در مناطق ملاشیه، کوت عبداله، نهضت آباد و دیوار نویسی به مناسبت فتنه ۲۵ بهمن به وی تفهیم شد.

در تاریخ ۲۴ اردی بهشت ماه۱۳۹۱ دادگاه بدوی وی را به ۶ ماه حبس تعلیقی و ۷۵ ضربه شلاق و ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم نمود که این حکم چند روز پیش عینا در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

امید دهدار زاده پیش از این سابقه دو بار احضار و بازجویی در سال۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و دوبار بازداشت توسط نیروهای امنیتی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را در پرونده خود داشت.

پیوند دایمی به  این خبر

دیدگاه شما چیست؟