مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا در وین انجام می شود

عباس عراقچی، از معاونان وزارت خارجه ایران، فردا، دوشنبه، برای مذاکره با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین می رود. مذاکرات دو طرف بعد از ظهر دوشنبه آغاز می شود.

 

عراقچی
آقای عراقچی به خبرگزاری ها ایران گفته است که درباره “اداﻣﻪ ھﻤﻜﺎری  ﺑﺎ آژاﻧﺲ، اراﺋﻪ روﻳﻜﺮد ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺮان در ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎ آژاﻧﺲ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ابهامات ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ” مذاکره خواهد شد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ ایران به سوال های مربوط به ابعاد احتمالی برنامه هسته ایش است.
عباس عراﻗﭽﯽ همچنین گفته است که درمورد آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎ  گروه  پنج بعلاوه یک هم  ﺑﺎ آﻣﺎﻧﻮ گفتگو می کند.
قرار است ﻣﺬاﻛﺮات کارشناسی ایران و کشورهای پنج بعلاوه یک، روزهای  چهارشنبه و پنج ﺷﻨﺒﻪ  این هفته در وﻳﻦ انجام شود و سپس دور دوم مذاکرات میان هیات های ارشد دو طرف، ۷ و ۸ نوامبر، ۱۵  و ۱۶ آبان، برگزار می شود.

دیدگاه شما چیست؟