دیدار جمعی از اعضای حزب پان ایرانیست با مصطفی بادکوبه ای

جمعی از اعضای حزب پان ایرانیست روز گذشته با مصطفی بادکوبه ای، شاعر و نویسنده دیدار کردند.

در این دیدار، مصطفی بادکوبه ای ضمن روایت خاطرات زندان خود، به خواندن اشعاری پرداخت.

مصطفی بادکوبه ای، شاعر و نویسنده ملی گرا است که پس از وقایع انتخابات سال ۸۸ و پیرو سرودن اشعار ملی و مردمی بازداشت شد.

وی ماه گذشته پس از تحمل ۱۳ ماه حبس از زندان اوین آزاد شده است.

 

 

 

Badkobei_panirnaist_1392-08-07

 

(تصویر ازچپ به راست: حجت کلاشی، سرور آریا، مصطفی بادکوبه ای، حسین شهریاری، کاوه شهریاری، میلاد دهقان، سعید جلیلیان)

دیدگاه شما چیست؟