هشدار به ایتالیا:خلیج فارس ایرانی را به کشورهای عربی تعارف نکنید!

کارشکنی برخی از کشورهای عربی منطقه و مصادره میراث تاریخی ایرانیان، به یکی از حربه های آنان در قبال ایران تبدیل شده است.اخیرا هم استفاده از  واژه مجعول خلیج ع ر ب ی که بعضی از دول  عربی  آن را بکار می برند، دوباره به یک موضع جنجالی و غیرضرور تبدیل شده است.
باید گفت در ورزش موضوع خلیج فارس بسیار بیشتر مورد توجه قرار می گرفت و حتی امارات نام لیگ فوتبال خود را خلیج ع ر ب ی قرار داد. البته این اقدامات هیچگاه نتوانسته است که خللی در این نام به وجود آورد و حتی باعث تمسخر خود مردم در این کشورها شده است.
در گذشته کمپین های فراوانی برای حراست از نام خلیج فارس شکل گرفته است که مهمترین آنها کمپین اعتراضی به اقدام گوگل در تحریف نام خلیج فارس بود که نهایتاً، گوگل را مجبور کرد، نقشه خود را تصحیح نماید.
در روزهای اخیر مجمع پارلمانی ناتو کنفرانسی را با عنوان کنفرانس بین المللی پارلمان ها در شهر رم پایتخت ایتالیا برگزار کرده است که استفاده از عنوان بین المللی خلیج فارس در این کنفرانس باعث خروج تعدادی از هیأت های عربی شد.
جزایر سه گانه
گزارش ها نشان می دهد که، چند هیأت کشور عربی که در کنفرانس پارلمانی ناتو مشارکت کرده بودند، دوشنبه شب در اعتراض به استفاده از عنوان رسمی «خلیج فارس» از این کنفرانس خارج شدند.
این کشورها که دستی بلند در تحریف تاریخ و جغرافیا دارند همواره با صرف میلیاردها دلار تلاش دارند عنوان خلیج فارس را تغییر دهند اما در این کار خود توفیقی نیافته اند.
به گزارش «تابناک»، مقامات ایتالیایی برای بازگشت این هیأت، نام مجعول را جایگزین کردند. این خبر در حالی است که اروپایی ها خود را داعیه دار حمایت از حقوق بین الملل و احترام به حاکمیت کشور ها می دانند. این اقدام ایتالیایی ها در این برهه زمانی کاملا باعث تعجب و شگفتی دارد.
برای مثال اگر عرب ها از ایتالیایی ها می خواستند که ایتالیا یکی از شهرهای این کشور را به نام آنها کنند تا این کشورها در این کنفرانس حضور پیدا کنند، ایتالیا چنین اقدامی را انجام می دادند؟؟؟
وزارت امورخارجه باید به این اقدام ایتالیایی ها واکنش نشان دهد و یا حداقل این وزارت خانه سفیر این کشور را احضار و مراتب اعتراض ایران را به آنها ابلاغ نماید.

دیدگاه شما چیست؟