دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی در مصر به حال تعلیق در آمد

به گزارش خبرگزاری‌ها، دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی رییس جمهوری برکنار شده مصر و ۱۴ تن دیگر در قاهره به حال تعلیق در آمد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یکی از وکلای مدافع این ۱۵ تن، یکی از قضات را متهم کرد که درباره این دادگاه با رسانه ها صحبت کرده است.
وکیل مدافع محمد مرسی، خواستار برکناری قاضی ای شد که درباره این پرونده در یک برنامه تلویزیون دولتی مصر اظهار نظر کرده است. از همین رو، دادگاه تا زمان بررسی این درخواست به حال تعلیق در آمد.
محمد مرسی و ۱۵ تن دیگر، متهم شده اند که در دوران اعتراضات در دسامبر سال ۲۰۱۲ (‌بیش از یکسال پیش) معترضان را به خشونت ترغیب کرده اند. محمد مرسی با سه اتهام دیگر از جمله همکاری با گروههای خارجی نیز روبروست.

دیدگاه شما چیست؟