اعتصاب کارگران شرکت نیشکر اهواز در پی عدم پرداخت حقوق

حدود ۵۰۰ تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن یک ماه و نیم حقوق شان دست از کار کشیدند و در مقابل ساختمان امور اداری این واحد تولیدی تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا،‌ یکی از کارگران معترض گفت که آنها ۵۰ درصد از حقوق خرداد و حقوق کامل تیر ماه را طلب کار هستند و افزود: علاوه بر این، کارگران شرکت هفت تپه به عدم بازنگریِ طرح طبقه بندی مشاغل نیز اعتراض داشتند.

بر اساس این گزارش،‌ حدود ۱۰ سال پیش، طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت هفت تپه اجرایی شد، اما هنوز هیچ بازنگری در افزایش حقوق کارگران انجام نشده است.

دیدگاه شما چیست؟