عراق برای شکستن محاصره شهر « آمرلی» در حال گردآوری نیرو است

عراق برای شکستن محاصره شهر «آمرلی» در شمال عراق، در حال گردآوری نیرو است.

81278049-5892970

به گزارش خبرگزاری فرانسه، عراق نیروهایی از جمله متشکل از اعضای گروه های شیعه مانند « عصائب اهل الحق» و سازمان بدر را در منطقه «توز خورماتو» در استان صلاح الدین ، برای شکستن محاصره « آمرلی» گردآورده است.

پیشتر،جنگنده های عراقی، روز سه شنبه به نیروهای گروهِ «خلافت اسلامی» در اطراف شهر «آمرلی» در شمال عراق حمله کردند.

حدود ۱۲هزار ترکمن شیعه در شهر « آمرلی» در استان صلاح الدین عراق، از حدود دو ماه پیش در محاصره نیروهای «خلافت اسلامی –  یا داعش سابق» قرار دارند و دچار کمبود مواد غذایی و نیازمندی های اولیه شده‌اند و به گفته سازمان ملل، درصورت ورود نیروهای خلافت اسلامی به شهر، خطر قتل عام آنان را تهدید می کند.

دیدگاه شما چیست؟