یادی از طاهر عبدالجبار معمار استقلال تاجیکستان از شوروی به بهانه سالروز درگذشت او

طاهر عبدالجبار دهم فوریه ۱۹۴۶(۲۱ بهمن ۱۳۲۵) در ناحیه اشت استان سغد تاجیکستان بدنیا آمد. سال ۱۹۶۶(۱۳۴۵) در رشته جغرافیا

بیشتر بخوانید

نگاهی به تاریخچه و آرمان پان‌ایرانیسم

چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۰۴ سپتامبر۲۰۱۹ آرسام محمودی  «قالوا وأعدل أقسام الأرض وأصفاها وأطیبها إیرانشهر …: ما بین

بیشتر بخوانید

ویژه نامه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به مناسبت شصت و پنجمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم

ویژه نامه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست به مناسبت شصت و پنجمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم   ۱۵ شهریور

بیشتر بخوانید