امضای تفاهم نامه اتحاد عربستان با بحرین، توجیه سرکوبگری آل سعود

امضای تفاهم نامه اتحاد عربستان با بحرین، توجیه سرکوبگری آل سعود سردمداران آل خلیفه برای توجیه و تمدید حضور نیروهای امنیتی

بیشتر بخوانید

کمیته تحقیق بحرین شکنجه بازداشت شدگان توسط حکومت آل خلیفه را تایید کرد

به گزارش بی بی سی این هیات تحقیق به دستور پادشاه بحرین و گروهی از حقوقدانان و کارشناسان بین المللی

بیشتر بخوانید