«ارتش آزاد سوریه» از انتقال مقر فرماندهی خود از ترکیه به خاک سوریه خبر داد

«ارتش آزاد سوریه» از انتقال مقر فرماندهی خود از ترکیه به خاک سوریه خبر داد   «ارتش آزاد سوریه»، از

بیشتر بخوانید