«ارتش آزاد سوريه» از انتقال مقر فرماندهی خود از ترکيه به خاک سوريه خبر داد

«ارتش آزاد سوريه» از انتقال مقر فرماندهی خود از ترکيه به خاک سوريه خبر داد   «ارتش آزاد سوريه»، از

بیشتر بخوانید