بکار بردن عبارت شهید برای یکی از فرماندهان رضا شاه توسط مجری رادیو

  پس از گذشت ۷۲ سال از سالرزو اشغال ایران به دست متفقین، مجری یکی از برنامه‌های رادیویی جمهوری اسلامی

بیشتر بخوانید