تجمعی دیگر در اعتراض به توافقنامه «ژنو»

منتقدان توافقنامه «ژنو» خود را برای برگزاری تجمعی «دانشجویی» مقابل مجلس آماده می‌کنند. مهدی زینالو، دبیر کمیته دانشجویی «حفظ و

Read more

بازتاب روابط ایران و آمریکا در رسانه های رویترز و واشنگتن پست

ترجمه: الیناز شیرازی منبع: نیویورک تایمز و رویترز جمعه گذشته در تهران و همزمان با خروج نمازگزاران از صحن برگزاری

Read more

دومین گروه مخالف مذاکره ایران با امریکا اعلام موجودیت کرد

  دومین گروه مخالف آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا تحت عنوان کمیته «برائت از مشرکین» در قم اعلام موجودیت

Read more