کشته شدن خبرنگار ایتالیایی و مترجم روس در حاشیه انتخابات اوکراین

گزارش‌ها از مشارکت وسیع مردم اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری حکایت دارد. اخبار همچنین حاکی از بسته ماندن اکثریت حوزه‌ها،

بیشتر بخوانید