داگان: «ميان آغاز حمله به ايران تا شروع يک جنگ منطقه ای تنها پنج دقيقه فاصله خواهد بود»

داگان: «ميان آغاز حمله به ايران تا شروع يک جنگ منطقه ای تنها پنج دقيقه فاصله خواهد بود»   مئير

بیشتر بخوانید

آخرین مواضع غرب و اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران

آخرین مواضع غرب و اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران    به گزارش خبرگزاری آلمان، هرمان ناکارتس، رئیس بازرسان آژانس

بیشتر بخوانید