رییس جمهور تاجیکستان:اسامی کودکان را از شاهنامه انتخاب کنید

رئيس جمهور تاجيكستان از مردم كشورش خواست تا نام هاي كودكان نورسيده شان را از شاهنامه فردوسي برگزينند تا ازين

بیشتر بخوانید