رییس جمهور تاجیکستان:اسامی کودکان را از شاهنامه انتخاب کنید

رئیس جمهور تاجیکستان از مردم کشورش خواست تا نام های کودکان نورسیده شان را از شاهنامه فردوسی برگزینند تا ازین

بیشتر بخوانید